Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

10 marca 2022

Bal Karnawałowy w SP 27 w Zielonej Górze

Od stycznia do lutego odbywały się Bale Karnawałowe w różnych terminach dla poszczególnych klas. Było to uzależnione od panującej pandemii covid- 19 i ze względu na reżim sanitarny.

Dzieci były przebrane za różne postacie z bajek i filmów. Wychowawczynie kl. I-III zapewniły wystrój klas i dobrą zabawę.

Bardzo dziękujemy TPD w Zielonej Górze, w szczególności Pani Barbarze Plawgo za otrzymane upominki i słodycze dla 124 dzieci.