Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) w województwie lubuskim wzięło początek z działalności Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD), które w 1946 roku zakładało pierwsze szkoły, przedszkola i placówki kulturalne. Do najaktywniejszych wówczas Zarządów Powiatowych RTPD należały  : w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Żarach i Głogowie. 

Działalność TPD została prawnie usankcjonowana statusem dopiero po połączeniu Robotniczego i Chłopskiego TPD w 1949 roku. Okres działalności stowarzyszenia od zjednoczenia do 1956 roku uznawany jest za trudny, ponieważ nie było wtedy warunków sprzyjających pracy organizacji społecznych. Dopiero przemiany, które dokonały się w 1956 roku, stworzyły klimat sprzyjający działalności społecznej. W latach 60. XX wieku zaczęły powstawać koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w naszym regionie. W ramach zapobiegania sieroctwu utworzono Wojewódzki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, później przejęty prze Kuratorium Oświaty.

W 1994 roku TPD uruchomiło w Zielonej Górze Centrum Porad Dziecka i Rodziny, które działa do dzisiaj.

W 2002 roku TPD uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co wiązało się między innymi z możliwością pozyskiwania odpisu z 1% podatku.

HISTORIA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zajmującą się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy.

 

Zakres naszej działalności obejmuje :

 

- prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem

- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turnusów rehabilitacyjnych

- konsultacje w Centrum Porad Dziecka i Rodziny: logopedy, pedagoga,        psychologa i prawnika

- organizację konkursów plastycznych, poetyckich i ekologicznych

- organizowanie festynów integracyjnych oraz imprez z okazji Dnia Dziecka i św.     Mikołaja

- wyposażanie dzieci w przybory szkolne. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

O nas