Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

KRS :  0000080395

23 1090 1535 0000 0000 5301 9136

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

ul. Mikołaja Reja 3/1

65-076 Zielona Góra

 

tpd.zgora@op.pl

68-320-27-26

Kontakt