Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

Od 27 stycznia do 10 lutego

Ferie Zimowe z TPD

25 stycznia 2020