Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

16 lipca 2020

#GaszynChallenge TPD  w Bojadłach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bojadłach również włączyło się do akcji Gaszyn Challenge ! Dzięki popularyzacji tej inicjatywy w mediach społecznościowych, prasie, stacjach telewizyjnych i radiowych udało się pomóc chorym dzieciom!!