Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

27 lutego 2023

Konkurs literacki

XXVI Regionalny Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Cele konkursu : 

* zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją

* rozbudzenie wyobraźni

* kształtowanie podstaw literackich

* nabywanie umiejętności czytania

* wyszukiwanie młodych talentów

* promowanie twórczości dziecięcej.

 

Do każdej pracy:

* imię, nazwisko, wiek i klasa

* adres placówki

* imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).

 

Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem Pana Czesława Sobkowiaka. Uroczystym podsumowaniem konkursu będą obchody Dnia Dziecka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w dniu 31.05.2023r.

Termin składania prac upływa z dniem 30 kwietnia. Prace należy wysłać na adres TPD.