Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

27 lutego 2023

Konkurs multimedialny

I Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Cele konkursu : 

* rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci i młodzieży

* promowanie twórczości dziecięcej

* kształtowanie podstaw literackich

 

 

Do każdej pracy:

* imię, nazwisko, wiek i klasa

* adres placówki

* imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).

 

Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem Pani Marty Plawgo-Biernat. Uroczystym podsumowaniem konkursu będą obchody Dnia Dziecka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w dniu 31.05.2023r.

Termin składania prac upływa z dniem 30 kwietnia. Prace należy wysłać na adres TPD.