Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

27 lutego 2023

Konkurs Plastyczny

XXVIII Regionalny Konkurs Ekologiczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Cele konkursu : 

* kształtowanie ekologicznej i patriotycznej postawy dzieci i młodzieży

* promowanie działań na rzecz środowiska

* czerpanie radości z procesu tworzenia

* podnoszenie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska

* współdziałanie z rówieśnikami w celu podejmowania inicjatyw na rzecz przyrody

* promowanie twórczości dziecięcej.

 

Do każdej pracy:

* imię, nazwisko, wiek i klasa

* adres placówki

* imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).

 

Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem Pani Bożeny Różyckiej. Uroczystym podsumowaniem konkursu będą obchody Dnia Dziecka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w dniu 31.05.2023r.

Termin składania prac upływa z dniem 30 kwietnia. Prace należy wysłać na adres TPD.