Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

29 stycznia 2023

Paczki dla dzieci od 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze

W dniach 28-30 grudnia 2022 roku w ramach akcji „Świąteczne spotkanie przy choince z TPD” Kołom i Oddziałom w  Nowej Soli, Kisielinie, Bojadłach, Borku, Gubinie, Lubsku, Brodach, Drezdenku i Wiechlicach zostały przekazane do rozdania paczki dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W paczkach znalazły się pyszne słodycze oraz piękne książeczki dla dzieci o tematyce świątecznej. Paczki w całości zostały ufundowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W imieniu dzieci z całego serca gorąco dziękujemy za okazane pomoc i wsparcie, które umożliwiły nam sprawienie radości  naszym małym podopiecznym  w jakże ważnym dla nas wszystkich ważnym okresie świątecznym. Każda paczka była oznaczona logiem ROPS-u oraz przy okazji rozdawania paczek odbierających informowano o darczyńcach z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.