Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

21 grudnia 2021

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego 
"Tu jest moja Mała Ojczyzna"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze było organizatorem konkursu "Tu jest moja Mała Ojczyzna". Wszystkie koła z województwa lubuskiego mogły nadesłać swoje prace. Łącznie wpłynęło 29 pięknych prac.

 

Jury w składzie :

Jerzy Słoma - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze,

oraz członkowie :

- Urszula Marciniak

- Teresa Kremer

- Danuta Urbaniak

- Barbara Wołejko

- Halina Turkowska

przyznało następujące nagrody :

 

I miejsce : TPD w Brodach Żarskich

II miejsce : TPD w Nowej Soli

III miejsce : TPD w Wojnowie.

 

Jury przyznało również wyróżnienia dla TPD w : Bojadłach, Drezdenku, Brodach oraz Lubsku.

 

Dla wszystkich wymienionych powyżej nagrody ufundował Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali również wyróżnieni przez Zarząd TPD w Zielonej Górze i otrzymują małe upominki.

 

Termin uroczystego wręczenia nagród przewidywany jest na styczeń 2022r.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.