Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze było organizatorem konkursu "Tu jest moja Mała Ojczyzna". Wszystkie koła z województwa lubuskiego mogły nadesłać swoje prace. Łącznie wpłynęło 29 pięknych prac.

 

Jury w składzie :

Jerzy Słoma - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze,

oraz członkowie :

- Urszula Marciniak

- Teresa Kremer

- Danuta Urbaniak

- Barbara Wołejko

- Halina Turkowska

przyznało następujące nagrody :

 

I miejsce : TPD w Brodach Żarskich

II miejsce : TPD w Nowej Soli

III miejsce : TPD w Wojnowie.

 

Jury przyznało również wyróżnienia dla TPD w : Bojadłach, Drezdenku, Brodach oraz Lubsku.

 

Dla wszystkich wymienionych powyżej nagrody ufundował Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali również wyróżnieni przez Zarząd TPD w Zielonej Górze i otrzymują małe upominki.

 

Termin uroczystego wręczenia nagród przewidywany jest na styczeń 2022r.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego 
"Tu jest moja Mała Ojczyzna"

21 grudnia 2021

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze