Dnia 19 grudnia odbyło się bardzo radnosne spotkanie dzieci niepełnosprawnych z Koła TPD w Drezdenku. Wszyscy zostali obdarowani paczkami od Mikołaja oraz zostały wręczone nagrody dla laueratów konkursów o Zielonej Górze i lubuskich lasach.

Spotkanie Świąteczne TPD w Drezdenku

03 stycznia 2023

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ