Zarząd Regionu Lubuskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci długo przygotowywał się na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Pomogli nam ludzie, dla których dobro dziecka jest ważnym aspektem w ich życiu. Składamy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom i Wolontariuszom serdeczne podziękowania za przygotowanie 380 paczek ze słodyczami i maskotkami.

UWAGA, UWAGA !

Dnia 5 i 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedzi nasze grzeczne dzieci w miejscu ich zamieszkania i przywiezie prezenty.

Oj, będzie się działo !

Zapraszamy !

Święty Mikołaj

03 grudnia 2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze