Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

21 stycznia 2021

W Dniu Babci i w Dniu Dziadka ...

W Dniu Babci i w Dniu Dziadka,

dzieci z Regionu Lubuskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ,

składają najlepsze życzenia,

radości, najdłuższego życia, pociechy z wnucząt oraz dobrego zdrowia.