KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

15 listopada 2022

Wyniki konkursu

Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs
,, Zielona Góra w swoim jubileuszu 700lecia nadania praw miejskich ".

 

Zarząd Regionu Lubuskiego TPD w Zielonej Górze w dniu 14 listopada 2022 zaprosił członków komisji : 


- przewodnicząca Bożena Różycka 
- Barbara Maculewicz ( goście z Muzeum Ziemi Lubuskiej ) 
- Justyna Lubas-Wałęska ( goście z Muzeum Ziemi Lubuskiej ) 
- Krystyna Jarocińska ( wolontariusz ) 
- Małgorzata Zielińska ( wolontariusz ) . 

Komisja oceniała 62 prace nadesłane : 

- Leszno Góme nadesłało 12 prac 
- Drezdenko nadesłało 10 prac 
- Lubsko nadesłało 4 prace 
- Kisielin nadesłał 1 pracę 
- Brody nadesłały 25prac 
- SP 7 w Zielonej Górze nadesłało 10 prac . 

 

Komisja wyróżniła 15 prac . Wyróżnione zostały prace następujących uczestników :

 

- Marta Radkiewicz ( Drezdenko ) 
- Tomasz Dunowski ( Drezdenko ) 
- Aleksander Dunowski ( Drezdenko ) 
- Natalia Klaczkowska ( Drezdenko ) 
- Adam Rogowski ( Lubsko )
- Ksawery Górski ( Lubsko ) 
- Szymon Poźniak ( Kisielin ) 
- Liwia Galek ( SP 7 Zielona Góra ) 
- Tola Szerszenowicz ( SP 7 Zielona Góra ) 
- Zosia Podborączyńska ( SP 7 Zielona Góra ) 
- Nikola Dobrzańskia ( Leszno )  
- Mila Ciszek ( Leszno ) 
- Liliana Bednarska ( Brody ) 
- Nadia Koroluk ( Brody ) 
- Manuela Olszewska ( Brody )

Nagrody, które ufundowała Polska Grupa Energetyczna zostaną wręczone osobom wyróżnionym przy okazji wręczania paczek na Mikołaja w dniach 3-4 grudnia 2022.  Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy nadesłali prace na konkurs i życzymy rozwoju dalszej twórczości plastycznej.