KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Regionu Lubuskiego

w Zielonej Górze

26 września 2019

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TPD województwa lubuskiego

Spotkanie odbyło się 26 września 2019 roku o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej NR 7 w Zielonej Górze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu oraz RKR.

3.  Wybór nowych władz i delegatów na Zjazd Krajowy TPD.

4. Podjęcie uchwał.

 

Nowy Zarząd TPD na czas kadencji 2019-2023 :

- Prezes Andrzej Stefanowski

- Wiceprezes Barbara Plawgo

- Skarbnik Robert Gwidon Makarowicz

- Członek Jolanta Danielak

- Członek Liliana Witczuk-Kamieniarz

 

Regionalna Komisja Rewizyjna TPD na czas kadencji 2019-2023 :

- Przewodnicząca Katarzyna Maksymiak

- Członek Barbara Czahajda

- Członek Małgorzata Głębowska